PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Rung 4/11 nhẹ nhàng cho qua ngàysoledad
04-11-2015, 20:03
0 - 0
1H05:25


Aarhus AGF U19

2.85


0.87
3/3.5


0.81
3.28


0.76
1/1.5


0.87Aalborg BK U19

1.97
0.5


0.97


-0.99
2.39
0/0.5


-0.92


0.95


Hòa+10


3.81
2.51
over mọi thể loại, rung mọi thể loại :panda62:

gaugau1930
04-11-2015, 20:50
0 - 0
1H05:25


Aarhus AGF U19

2.85


0.87
3/3.5


0.81
3.28


0.76
1/1.5


0.87Aalborg BK U19

1.97
0.5


0.97


-0.99
2.39
0/0.5


-0.92


0.95


Hòa+10


3.81
2.51
over mọi thể loại, rung mọi thể loại :panda62:
con này over ft fun.

gacon
04-11-2015, 21:54
0-12H 23'
FK Mladost Podgorica
Bokelj Kotor
Draw


rung

gacon
04-11-2015, 22:05
0-12H 33'
FK Mladost Podgorica
Bokelj Kotor
Draw

0-0.5


-1.000.84

1.5
u

-0.950.77home + over ko ra đập máy đi ngũ

gacon
04-11-2015, 22:18
0-22H 47'+5
FK Mladost Podgorica
Bokelj Kotor


cuối cùng mày cũng nỗ.kaka

gacon
04-11-2015, 22:24
0-12H 25'
FK Rad Belgrade U19
Elfsborg U19


rung