Một diễn đàn cũng hoành tráng đáng kể vậy mà lại để bị bỏ hoang, tiếc thật !