Bài viết này sẽ hướng dẫn gần như cách để bạn có thể đăng ký và thương lượng được trên sàn Binance. Hướng dẫn xác minh tài khoản phần đông, và bảo mật tài khoản chu đáo tránh bị hack làm thất thoát...