Web này cskh ko thể chấp nhận được gọi điện cho khách hàng nói duoc nhận khuyen mai dens lúc vào chat voi hỗ trợ lai bảo vào xin tiền rồi đóng cửa sổ chát lai thái độ rất khinh thường khách hàng tẩy...