Tổng hợp những câu hỏi của các mem trên diễn đàn hay thắc mắc (cập nhật thường xuyên)

1. Tại sao trận đấu mình đặt cược đã kết thúc mà hệ thống vẫn chưa cập nhật kết quả cho mình? Tại sao bảng xếp...