Mình gọi chơi bóng là nghệ thuật. Chính xác hơn nó là nghệ thuật trí tuệ và cảm xúc.
Trước khi vào trong, Tôi sẽ có lời khuyên ntn anh em còn đam mê với đỏ đen nên dừng, thích 1 đội bóng nào quá mức...