I. Đọc chỉ số trên trang thống kê, xếp hạng Tipster

Bạn có thể chọn thống kê xếp hạng Vtipster theo số lượng Top 100, 200, 300... ở góc phải như bên dưới.

http://i.imgur.com/J57FX6X.png

Giải...