Nói thì dài lắm bạn ạ vì nó là kinh kinh nghiệm bao nhiêu năm.