Change
Diễn đàn cá độ Vtipster.net

===>>> Bóng đá ảo dành cho ai đam mê

Hiện kết quả từ 1 tới 27 của 27
 1. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 17:44 #1
  e lên bóng đá ảo nhé, bộ môn mới, cả nhà theo dõi nhé
 2. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 17:55 #2
  đánh china chấp 0.5
  China PR


  Palestine


  ​​​​​​​>>> -0.5 FT china
 3. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 18:01 #3
  bú china chấp 0.5 nhé mn
  tỷ số 4-2
 4. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 18:06 #4
  tài 2.75 FT
  VL London


  VL Paris


  >>> Tài 2.75 FT
 5. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 18:13 #5
  mã này hẹo nhé mn
 6. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 18:14 #6
  đánh úc chấp 0.5 nhé mn
  Australia


  Syria


  >>> -0.5 FT Australia
 7. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 18:18 #7
  Bú úc chấp 0.5 ft nhé mn
  tỷ số 4-2
 8. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 18:19 #8
  ĐÁNH TÀI 2.5 FT MÃ NÀY
  Oman


  Turkmenistan


  ​​​​​​​
 9. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 18:25 #9
  bú tài 2.5 oman nhé mn
  tỷ số 2-2
 10. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 18:27 #10
  đánh tài 2.5 china nhé mn
  China PR


  Philippines


  >>> Tài 2.5 FT
 11. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 18:32 #11
  BÚ TÀI 2.5 ft CHINA SỚM NHÉ MN
  ​​​​​​​
 12. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 18:34 #12
  đánh tài 2.5 ft trận này nhé
  Syria


  Palestine


  ​​​​​​​
 13. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 18:41 #13
  tèo mã này nhé mn
 14. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 18:44 #14
  đánh oman dc chấp 0.5 nhé mn
  Uzbekistan


  Oman


  >>> +0.5 FT Oman
 15. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 18:50 #15
  ĐÁNH CHINA CHẤP 0.5 NHÉ MN
  China PR


  Palestine


  >>> -0.5 ft CHINA
 16. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 18:56 #16
  tèo phút cuối mới vl
 17. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 18:58 #17
  đánh big tài 2.5 trận này
  VL Prague


  VL Lisbon


  ​​​​​​​
 18. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 19:04 #18
  [COLOR=rgba(255, 255, 255, 0)]:([/COLOR]
  [COLOR=rgba(255, 255, 255, 0)]:([/COLOR]
  [COLOR=rgba(255, 255, 255, 0)]:([/COLOR]
  ​​​​​​​
 19. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 19:07 #19
  đánh london +0 FT
  VL London


  VL Madrid


  >> +0 FT London
 20. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 19:11 #20
  húp london nhé mn tỷ số 4-0 ft
 21. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 19:12 #21
  đánh madrid chấp 0.75 FT
  VL Madrid


  VL Moscow


  >>> -0.75 ft Madrid
 22. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 19:15 #22
  bú madrid chấp 0.75 ft nhé mn
  tỷ số 1-0 FT
 23. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 19:16 #23
  ĐÁNH MADIRD CHẤP 0.75 FT NHÉ MNVL Kiev


  VL Madrid


  >>> -0.75 FT VL Madrid


  ​​​​​​​
 24. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 19:22 #24
  mã này hẹo nhé
 25. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 19:23 #25
  đánh tài china 2.5 FT
  China PR


  Philippines


  >>> Tài 2.5 ft
 26. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 19:29 #26
  đánh úc chấp 0.5 nhé mn
  Jordan


  Australia
  ​​​​​​​>>-0.5 FT Australia

 27. Member Tham gia: Oct 2018
  Bài gửi: 7,596
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  24-03-2020, 23:03 #27
  Cả nhà ai mún tham gia room zalo bóng đá ảo miễn phí thì add zalo
  0 9 4 6 3 2 73 8 1 nhé

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Liên kết tài trợ: 188bet - M88 - dang ky W88 - nha cai ca cuoc bong da

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Vtipster.net . Để tham gia đầy đủ các chức năng của diễn đàn, các bạn vui lòng Đăng Nhập" hoặc "Đăng Ký"

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang