kéo mội líc mội nới vốn hok cần nhiều chỉ cần đủ thôi nha bit thêm chi tiếc lien hệ e để đc e tư vấn ạ