I. Đọc chỉ số trên trang thống kê, xếp hạng Tipster

Bạn có thể chọn thống kê xếp hạng Vtipster theo số lượng Top 100, 200, 300... ở góc phải như bên dưới.Giải thích ý nghĩa các cột thông tin chỉ số từ trái qua phải

1. Rank: Cột thứ hạng của thành viên hiện tại
2. Tipster: Cột tên thành viên
3. Cột chuỗi Win có dạng X / Y trong đó:
- X là chuỗi WIN hiện tại (nếu LOSE sẽ biểu thị là dấu trừ)
- Y là chuỗi WIN dài nhất mà member đang có được
Ví dụ: -2/4 nghĩa là:
- member này đang có chuỗi 2 ngày thua liên tiếp (-2), chuỗi WIN tốt nhất tháng này của member là 4 ngày liên tiếp
* Mỗi ngày có lợi nhuận là số dương được tính là ngày WIN
4. Kèo: Tổng số lượng kèo đặt (số lượng mã bet): mà thành viên đã đặt
5. Win (%): Số lượng kèo WIN (thắng) của thành viên, và tỷ lệ % so với tổng số kèo đã đặt.
6. Draw (%): Số lượng kèo DRAW (hòa) của thành viên, và tỷ lệ % so với tổng số kèo đã đặt.
6. Lose (%): Số lượng kèo LOSE (thua) của thành viên, và tỷ lệ % so với tổng số kèo đã đặt.
7. Số dư (%): Số tiền cược ảo hiện có của thành viên, và tỷ lệ % lợi nhuận so với số vốn ban đầu.
8. Tỷ lệ ROI (%): Là tỷ lệ hoàn vốn đầu tư của thành viên, được tính theo công thức:
ROI% = (Số tiền thu về - Số tiền đã đặt) / Số tiền đã đặt * 100%

II. Đọc chỉ số trên trang Thi Tipster