Change
Diễn đàn cá độ Vtipster.net

Đánh TÀI hiệu quả khi tham gia cá độ bóng đá

Hiện kết quả từ 1 tới 11 của 11
 1. Member Tham gia: Feb 2017
  Bài gửi: 2
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  17-02-2017, 12:30 #1
  I. Phương pháp đánh tài kèo là 1.25
  – Đánh khi kèo Over là 1.25 – Kèo này thường là kèo hiệp 2


  1. Khi có tỷ số Over sẽ là 2.25. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua 1/2, kèo sau thắng >>> thắng 1/2


  b. Tỷ số là 2 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua 1/2>>> thắng 1/2


  b. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa


  – Kết quả là từ HÒA đến THẮNG 1/2 kèo không thể THUA


  2. Từ phút 61 đến phút 70, nếu có tỷ số, Over sẽ là 2.0. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua 1/2, kèo sau thắng >>> thắng 1/2


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau hòa >>> ăn tiền 1 kèo


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít) .


  – Kết quả là ăn 1/2 kèo hoặc HÒA không thể THUA


  3. Từ phút 70 đến phút 80, nếu có tỷ số, Over sẽ là 1.75. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua 1/2 >>> thắng 1/2


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa


  – Kết quả từ hòa đến THẮNG 1/2 không thể THUA


  4. Sau phút 80, nếu có tỷ số, Over sẽ là 1.5. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua 1/2, kèo thắng >>> thắng 1/2


  b. Tỷ số là 2 quả hoặc hơn>>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa


  – Tóm lại, nếu đánh đầu trận kèo 1.25 thì cứ sau phút 80 trở đi mới có tỷ số thì chỉ có phân thắng 1/2 hoặc hòa chứ không thể thua.


  II. Phương pháp đánh tài kèo là 1.5
  – Đánh khi kèo Over là 1.5


  1. Khi có tỷ số, Over sẽ là 2.5. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo sau thắng >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít)


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau ăn cả >>> ăn 2 kèo tỷ số này không có gì để nói nữa, QUÁ ĐỈNH


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo thua >>> hòa


  – Kết quả HÒA hoặc thắng 2 kèo QUÁ ĐỈNH


  2. Khi có tỷ số Over sẽ là 2.25. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo sau thắng >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít)


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau ăn 1/2 >>> ăn tiền 1.5 kèo


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo thua >>> hòa


  – Kết quả là từ HÒA đến THẮNG 1.5 kèo không thể THUA


  3. Từ phút 61 đến phút 70, nếu có tỷ số, Over sẽ là 2.0. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo sau thắng >>> hòa


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau hòa >>> ăn tiền 1 kèo


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít) .


  – Kết quả là ăn 1 kèo hoặc HÒA không thể THUA


  4. Từ phút 70 đến phút 80, nếu có tỷ số, Over sẽ là 1.75. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua 1/2 >>> thắng 1/2


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa


  – Kết quả từ hòa đến THẮNG 1/2 không thể THUA


  5. Sau phút 80, nếu có tỷ số, Over sẽ là 1.5. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo thắng >>> hòa


  b. Tỷ số là 2 quả hoặc hơn>>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa


  – Tóm lại, nếu đánh đầu trận kèo 1.5 thì cứ sau phút 80 trở đi mới có tỷ số thì chỉ có phân hòa chứ không thể thua.


  III. Phương pháp đánh tài kèo là 1.75
  – Đánh khi kèo Over là 1.75


  1. Khi có tỷ số, Over sẽ là 2.75. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo sau thắng >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít)


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu thắng 1/2 , kèo sau ăn cả >>> ăn 1, 5 kèo tỷ số này đẹp nhất


  c. Tỷ số là 3 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua 1/2 >>> thua 1/2


  d. Tỷ số là trên 3 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa


  – Kết quả từ thua 1/2 đến thắng 1.5 kèo


  2. Khi có tỷ số, Over sẽ là 2.5. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo sau thắng >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít)


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu thắng 1/2 , kèo sau ăn cả >>> ăn 1, 5 kèo tỷ số này đẹp nhất


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít)


  – Kết quả hoặc HÒA hoặc THẮNG tới 1.5 kèo


  3. Từ phút 31 đến phút 60, nếu có tỷ số, Over sẽ là 2.25. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo sau thắng >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít)


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu thắng 1/2, kèo sau ăn 1/2 >>> ăn tiền 1 kèo


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít) .


  – Kết quả là từ HÒA đến THẮNG không thể THUA


  4. Từ phút 61 đến phút 70, nếu có tỷ số, Over sẽ là 2.0. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo thắng >>> hòa


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu thắng 1/2, kèo sau hòa >>> ăn tiền 1/2


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít) .


  – Kết quả là ăn 1/2 hoặc HÒA không thể THUA


  5. Từ phút 70 đến phút 80, nếu có tỷ số, Over sẽ là 1.75. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo thắng >>> hòa


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu hòa, kèo sau hòa >>> hòa


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít) .


  – Kết quả là chỉ có phân HÒA không thể THẮNG nhưng không thể THUA


  6. Sau phút 80, nếu có tỷ số, Over sẽ là 1.5. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo thắng >>> hòa


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu thắng ½ , kèo sau thua >>> thua 1/2


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít) .


  – Kết quả là chỉ có phân HÒA đến thua 1/2, không thể THẮNG. Nhưng phải nằm dưới ngay vì cơ hội thắng 1/2 đã khó chứ chưa nói là thắng cả tiền trong khi cơ hội thua thì rất cao.


  – Tóm lại, nếu đánh đầu trận kèo 1.75 thì cứ sau phút 70 trở đi mới có tỷ số thì chỉ có phân hòa hoặc thua 1/2.


  IV. Phương pháp đánh tài kèo là 2.0
  – Đánh khi kèo Over là 2.0


  1. Khi có tỷ số, Over sẽ là 3.0. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo sau thắng >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít)


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu hòa, kèo sau ăn cả >>> ăn tiền 1 tiền


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau hòa >>> ăn tiền 1 kèo


  – Kết quả là từ HÒA đến THẮNG


  2. Khi có tỷ số, Over sẽ là 2.75. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo sau thắng >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít)


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu hòa, kèo sau ăn cả >>> ăn tiền 1 kèo


  c. Tỷ số là 3 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua 1/2 >>> ăn tiền 1/2 kèo


  d. Tỷ số lớn hơn 3 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít).


  – Kết quả là từ HÒA đến THẮNG


  3. Từ phút 21 đến phút 30, nếu có tỷ số, Over sẽ là 2.5. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo sau thắng >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít)


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu hòa, kèo sau ăn cả >>> ăn tiền 1 kèo


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít) .


  – Kết quả là từ HÒA đến THẮNG


  4. Từ phút 31 đến phút 60, nếu có tỷ số, Over sẽ là 2.25. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo sau thắng >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít)


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu hòa, kèo sau ăn 1/2 >>> ăn tiền 1/2 kèo


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít) .


  – Kết quả là từ HÒA đến THẮNG 1/2 tiền.


  5. Từ phút 61 đến phút 70, nếu có tỷ số, Over sẽ là 2.0. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo thắng >>> hòa


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu hòa , kèo sau hòa >>> hòa


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít) .


  – Kết quả là chỉ có phân HÒA không thể THẮNG.


  6. Từ phút 70 đến phút 80, nếu có tỷ số, Over sẽ là 1.75. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo thắng >>> hòa


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu hòa , kèo sau thua 1/2 >>> thua 1/2


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít) .


  – Kết quả là chỉ có phân HÒA hoặc THUA 1/2 không thể THẮNG.


  – Nhưng như thế là may vì nếu không nằm dưới ngay thì có nguy cơ thua cả tiền là rất cao, hoặc đỏ lắm thì về tiền chứ cơ hội thắng thì quá mỏng manh.


  7. Sau phút 80, nếu có tỷ số, Over sẽ là 1.5. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo thắng >>> hòa


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu hòa , kèo sau thua >>> thua


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít) .


  – Kết quả là chỉ có phân HÒA hoặc THUA không thể THẮNG. Nhưng như thế là may vì nếu không nằm dưới ngay thì có nguy cơ thua cả tiền là rất cao, hoặc đỏ lắm thì về tiền chứ cơ hội thắng thì quá mỏng manh.


  – Tóm lại, nếu đánh đầu trận kèo 2.0 thì cứ sau phút 61 trở đi mới có tỷ số thì chỉ có phân hòa hoặc thua, không có thắng.


  V. Phương pháp đánh tài kèo là 2.25
  – Đánh đầu trận Over là 2.25 (tiền ăn đủ)


  1. Từ phút 1 đến phút 10, nếu có tỷ số, Over sẽ là 3.0. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo sau thắng >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít)


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu thua 1/2 kèo sau ăn cả >>> ăn 1/2 tiền


  c. Tỷ số là 3 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau hòa >>> ăn tiền 1 kèo


  d. Tỷ số lớn hơn 3 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít).


  – Kết quả là từ HÒA đến THẮNG


  2. Từ phút 11 đến phút 21, nếu có tỷ số, Over sẽ là 2.75. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo sau thắng >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít)


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu thua 1/2 kèo sau ăn cả >>> ăn 1/2 tiền


  c. Tỷ số là 3 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua 1/2 >>> ăn tiền 1/2 kèo


  d. Tỷ số lớn hơn 3 quả >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít).


  – Kết quả là từ HÒA đến THẮNG


  3. Từ phút 21 đến phút 30, nếu có tỷ số, Over sẽ là 2.5. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo sau thắng >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít)


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu thua 1/2, kèo sau ăn cả >>> ăn 1/2 tiền


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít) .


  – Kết quả là từ HÒA đến THẮNG


  4. Từ phút 31 đến phút 60, nếu có tỷ số, Over sẽ là 2.25. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo sau hòa >>> thua 1/2


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu thua 1/2 , kèo sau thua 1/2 >>> thua


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít) .


  – Kết quả là chỉ có phân HÒA đến THUA không thể THẮNG.


  5. Từ phút 61 đến phút 70, nếu có tỷ số, Over sẽ là 2.0. Lúc đó nằm dưới ngay.
  a. Tỷ số giữ nguyên 1 quả >>> kèo đầu thua, kèo sau thua >>> thua 2 kèo


  b. Tỷ số là 2 quả >>> kèo đầu thua 1/2 , kèo sau thua 1/2 >>> thua 1 kèo


  c. Tỷ số là 3 quả hoặc hơn >>> kèo đầu thắng, kèo sau thua >>> hòa bóng (có thể thua hoặc được chút do lúc đánh bỏ ít hay ăn ít) .


  – Kết quả là chỉ có phân HÒA đến THUA không thể THẮNG.


  – Tóm lại, nếu đánh đầu trận kèo 2.25 thì cứ sau phút 30 trở đi mới có tỷ số thì chỉ có phân hòa hoặc thua, không có thắng.
 2. Member Tham gia: Jul 2016
  Bài gửi: 469
  Được cám ơn: 77
  Số dư: -3,605,000
  Xếp hạng: # /
  W: 161 (%) D: 19 (%) L: 165 (%)
  Tỷ lệ ROI: -7.12 %
  Chuỗi WIN: - /
  17-02-2017, 12:39 #2
  Ban da ap dung Chua ? Cung tuy theo tran ma danh ban. Chi de tham khao thoi. Minh ap dung no 4-5 nam ve truoc roi.
 3. Member Tham gia: Jun 2015
  Bài gửi: 1,194
  Được cám ơn: 137
  Số dư: -7,771,500
  Xếp hạng: # /
  W: 318 (%) D: 36 (%) L: 345 (%)
  Tỷ lệ ROI: -6.67 %
  Chuỗi WIN: - /
  17-02-2017, 13:43 #3
  Túm lại cái đi dài quá
 4. Member Tham gia: Jan 2016
  Bài gửi: 3
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 788,500
  Xếp hạng: # /
  W: 5 (%) D: 2 (%) L: 5 (%)
  Tỷ lệ ROI: -5.88 %
  Chuỗi WIN: - /
  26-04-2017, 12:04 #4
  tóm gọn lại là phương pháp này dân chuyên nghiệp biết 3 4 năm nay r và cũng 50/50 hoặc 60/40 thôi . tốt nhất soi kỹ đánh đều từng mã cách biệt thời gian ra khi đủ chỉ tiêu đặt ra thì nghỉ hoặc thua cũng nghỉ . tổng kết 1 tháng lại sẽ có lợi nhuận
 5. Member Tham gia: May 2018
  Bài gửi: 2
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  01-05-2018, 14:16 #5
  bài viết có tâm huyết,giúp nhiều ae chưa biết áp dụng trong từng trường hợp cụ thể
 6. Member Tham gia: May 2018
  Bài gửi: 2
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  03-05-2018, 14:16 #6
  Đánh một trận thôi cũng suy nghĩ nát óc luôn rồi
 7. Member Tham gia: Nov 2018
  Bài gửi: 1
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  27-11-2018, 17:25 #7
  Đánh tài lúc nào cũng ngon hơn đánh xỉu, xỉu có khi chưa hết h1 đã chết rồi
 8. Member Tham gia: Nov 2018
  Bài gửi: 2
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  30-11-2018, 12:27 #8
  Quote Nguyên văn bởi viluck88 Xem bài viết
  Đánh tài lúc nào cũng ngon hơn đánh xỉu, xỉu có khi chưa hết h1 đã chết rồi
 9. Member Tham gia: Nov 2018
  Bài gửi: 2
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  30-11-2018, 12:28 #9
  Quote Nguyên văn bởi Dangdinh668 Xem bài viết
  Túm lại cái đi dài quá
 10. Member Tham gia: Sep 2019
  Bài gửi: 64
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  06-09-2019, 18:11 #10
  Khuyến mãi chào mừng thành viên mới 100%
  [IMG]file:///C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\cli p_image002.jpg[/IMG]
  Bạn đang tìm một nhà cái đầy uy tin hàng đầu khu vực châu Á. Kdslots chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.
  Với chương trình tặng thưởng người chơi mới và thao tác cực dễ.

  • Chương trình bắt đầu từ ngày 1/9/2019 cho đến khi có thông báo kết thúc
  • Khuyến mãi thành viên mới, tiền thưởng lên đến 100%
  • Chương trình dành cho thành viên mới nạp tiền lần đầu. tổng số tiền thưởng tối đa 2.000.000 vnđ.

  Kdslots với rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, các trò chơi dễ thắng dễ kiếm tiền. tại sao không?
  Chi tiết khuyến mãi: https://kdslots.com/promotion
 11. Member Tham gia: Oct 2019
  Bài gửi: 7
  Được cám ơn: 0
  Số dư: 1,000,000
  W: 0 (%) D: 0 (%) L: 0 (%)
  Tỷ lệ ROI: 0 %
  Chuỗi WIN: - /
  03-10-2019, 19:36 #11
  CHƠI GAME ONLINE TRỰC TUYẾN 😎😎😎
  Hội viên mới tham gia đăng ký sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 150.000 đồng, cho bạn cơ hội trải nghiệm miễn phí!!!!
  Hội viên mới nạp tiền nhận ngay nhiều phần quà với giá trị hấp dẫn lên đến 50.000.000 đồng!!!!
  Chiến thắng ở các giải bóng đá, nhận được số tiền thưởng cao và hấp dẫn và hàng ngàn giải thưởng khác!!!!!!!!!!!
  Hãy nhanh chóng tham gia, vào ngay JP88 để trải nghiệm 😍😍😍
  http://www.jp88.co/?agent=win5277

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Liên kết tài trợ: 188bet - M88 - dang ky W88 - nha cai ca cuoc bong da

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Vtipster.net . Để tham gia đầy đủ các chức năng của diễn đàn, các bạn vui lòng Đăng Nhập" hoặc "Đăng Ký"

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang