Chào Mừng các thành viên tham gia đăng kí 88CSN có các khuyến mãi như sau :

Khi thành viên nạp số tiền 1,000,000 VND sẽ được nhận 3 lần khuyến mãi
1.Nạp lần 1: Tặng 50%
2.Nạp lần 2: Tặng 100%
3.Nạp lần 3: Tặng 150%